Höj effekten i borrhålet

Höj effekten i bergvärmeanläggningen och förbättra energiupptagningsförmågan i borrhålet. 

Borrhåls-Booster

BorrhålsBooster är en patenterad teknik som ökar effekten i borrhål för bergvärme och kyla. Den underlättar energiöverföringen från berget till din värmeanläggning.

Genom att skapa luftbubblor i borrhålet ökar man energieffekten på ett kraftfullt sätt. Dels blandas det stillastående vattnet om vilket underlättar överföringen mellan borrhålets grundvatten och kollektorslangens vätska. Och dels drar bubblorna till sig nytt, energirikt vatten genom de vattenförande sprickorna i det omgivande berget.

Det finns flera anledningar varför tekniken installerats i en bergvärme anläggning. Vanligaste skälen är förstås de positiva effekter tekniken har på mängden tillgänglig energi och för hastigheten energin kan växlas. 

En annan anledning att installera tekniken är för att det inte finns mark för det önskade antalet borrhål men också för att lösa problem med nedkylning av närmast omgivande berg och toppfrysning av borrhålet, något som kan strypa vätskans flöde i kollektorslangarna under vintern. 

Snabbfakta

Borrhåls-Booster är en patenterad teknik som innebär att man släpper ut luftbubblor längst nere i borrhålet och på det sättet ökar effektavgivningen till bergvärmeanläggningen. Låt oss titta närmare på vilka faktorer som spelar in här. 

Effektivitet att växla värme från berget till vätskan i kollektorslangen anges som  borrhålsmotstånd (Rb). Det vill man ha så lågt som möjligt. Tekniken förbättrar värdet -28%.

Bergets förmåga att leda energi anges som konduktivitet. Med hjälp av tekniken dras mer av det omkringliggande bergets vätska mot kollektorn. Tekniken förbättrar värdet +28%.

Resultatet av ovan faktorer är att du antingen kan ta ut +20% mer effekt ur berget vilket minskar ditt behov minskar att köpa till spetsvärme eller kyla vid höga eller låga temperaturer. Alternativt kan du borra -20% mindre borrhål om har begränsad markyta att tillgå. 

BorrhålsBooster installeras normalt i nya anläggningar men kan också eftermonteras i befintliga borrhål. En typinstallation i en fastighet med 15 borrhål driftsatt och klar ger en återbetalningstid på investeringen under 7år.  

Fördelar
  • Växlar bergets värme snabbare
  • Ökar bergets effekt med +20%
  • Eliminerar risken för frysning
  • Kan eftermonteras
  • Kort återbetalningstid
Jag vill veta mer, kontakta mig!