Värm bassängvattnet med spillvärme

Tillvarata överskottsvärmen i maskinrummet och återför den till bassängvattnet.

POOL-Booster

I ett badhus ligger vattentemperaturen mellan 24-30 grader och vattnet cirkuleras konstant genom systemet för att filtreras, analyseras och renas. För att bibehålla den behagliga temperaturen behöver stora mängder ny energi tillsättas. Att återuppvärma vattnet är ofta en betydande del av energikostnaden.

POOL-Booster bidrar till att minska behovet att köpa energi för att återuppvärma vattnet, genom att istället tillvarata överskottsvärme i exempelvis maskinrummet och återföra energin in i bassängvattnet. 

Resultatet är att behovet av köpt energi minskar samtidigt som luften i och arbetsmiljön i maskinrummet, som ofta är varm och fuktig, nu blir sval och torr.


Snabbfakta

POOL-Booster är en produkt som bidrar till att minska energiförlusterna för varmhållning av poolvatten genom att tillvarata överskottsvärme i exempelvis maskinrummet i badhuset, och återinföra den till bassängen.

POOL-Booster är anpassad för tuff miljö och levereras komplett med värmeväxlare och cirkulationspumpar för enkel installation. Verkningsgraden är hög och ger en kort återbetalningstid. Kontakta oss så ger vi dig en kalkyl för hur Pool-Booster påverkar energiförbrukningen i din verksamhet.


FÖRDELAR
  • Minskar energiförbrukningen
  • Ger svalare och torrare luft
  • Bättre arbetsmiljö i maskinrum
  • Finns i flera storlekar
  • Kort återbetalningstid
Jag vill veta mer, kontakta mig!