Minska VVC förlusten

Minska VVC förlusten genom att tillvarata överskottsvärmen i undercentralen och återför den till ditt system för varmvattencirkulation.

VVC-Booster

I en fastighet med fjärrvärme leds det varma vattnet in via källaren och via överförs till fastighetens varmvatten via en värmeväxlare. För att varmvattnet i varje lägenhet snabbt ska komma ur kranen cirkuleras vattnet runt i ledningarna med en cirkulationspump. 

VVC är en förkortning för varmvattencirkulation och under transporten i ledningarna tappar vattnet naturligt värme, och kallas VVC förlust. Studier inom området visar att kostnaden för att kontinuerligt  värma upp vattnet är en betydande del av energikostnaden. 

VVC-Booster bidrar till att minska VVC förlusterna genom att istället tillvarata överskottsvärme i exempelvis undercentralen och återföra den in i husets VVC system. Resultatet är att behovet av köpt energi minskar samtidigt som luften i undercentralen, som ofta är varm och fuktig, nu blir sval och torr.

Minska fjärrvärmekostnaden

VVC-Booster blir en integrerad del av VVC systemet och tar hand om den löpande uppvärmningen. Resultatet är att VVC förlusten minskar och därmed minskar kostnaden för att cirkulera det varma vattnet i systemet. Tittar vi närmare i detalj vilken påverkan det har på fjärrvärmefakturan skiljer det sig något beroende på var i landet man befinner sig. Generellt kan man säga att en installation påverkar fjärrvärmefakturans följande delar.

Effektkostnaden, består dels av en effektavgift och ett effektpris. VVC-Booster sänker effekttopparna vilket sänker effektkostnaden.

Energikostnad, tas ut i relation till hur mycket energi fastigheten förbrukar under perioden. VVC-Booster minskar energiförbrukningen och sänker energikostnaden.

Returtemperatur, en kostnadsreducering sker på fakturan om fastigheten har en låg temperatur på fjärrvärmens returledning. En positiv effekt av VVC-Booster är att temperaturen sänks ordentligt vilket ytterligare förbättrar kalkylen för investeringen. 

Våra referensinstallationer i storstadsregionerna som tillämpar alla tre delar ovan, visar en återbetalningstid mellan 3 till 5 år, vilket är en bra investering i en fastighets driftsystem.

FÖRDELAR
  • Reducerar effekttopparna
  • Minskar energiförbrukningen
  • Sänker returtemperaturen
  • Finns i flera storlekar
  • Kort återbetalningstid
Jag vill veta mer, kontakta mig!